2011 rok

__________________________________________________________________________________

Dotacja 5.000 zł z Fundacji BRE Banku na zakup komputerowego programu bibliotecznego MATEUSZ do katalogowania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych.

__________________________________________________________________________________

Realizacja wspólnie z Gminą Łaskarzew projektu „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie jako miejsce rozwoju kultury”, na który otrzymano dotację w wysokości 25.000 zł  z PROW 2007-2013 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Działanie to obejmuje zakup wyposażenia (mebli, telewizora) do Filii Bibliotecznej w Izdebnie , zestawu zabawowego na plac zabaw i utworzenie sanitariatu w GBP w Nowym Pilczynie.

__________________________________________________________________________________

Zawarcie porozumienia z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki na organizację warsztatów plastycznych „Lato na wsi 2011” w Filiach Bibliotecznych w Dąbrowie i w Izdebnie oraz w Wiejskim Domu Ludowym w Sośnince. MCKiS zatrudniło plastyków, którzy przez 2 tygodnie wakacji prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Natomiast Biblioteka zapewniła materiały plastyczne i organizację wernisaży prac.

__________________________________________________________________________________

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Równać Szanse na realizację zadania „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w kwocie 6.400 sfinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.  Projekt ten składa się z licznych działań skierowanych do młodzieży gimnazjalnej z terenu naszej gminy, są to: warsztaty plastyczne, spotkania z miłośnikami historii ziemi garwolińskiej, wycieczki po powiecie, konkurs fotograficzny, opracowanie strony internetowej biblioteki i folderu promującego Gminę Łaskarzew. Wszystkie działania będą realizowane w pierwszym półroczy 2011 roku.

__________________________________________________________________________

Biblioteka otrzymała dotację w  Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” z Programu Rozwoju Bibliotek, który jest finansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w kwocie 5.000 zł na realizację zadania „Spotkania pokoleń przy wielkanocnym stole”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców gminy Łaskarzew w różnym wieku i ma na celu krzewienie i rozwój tradycji regionalnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz integrację międzypokoleniową. Działania będą realizowane w pierwszym półroczu 2011 roku.

__________________________________________________________________________

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami uczestniczy w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, w ramach którego otrzymała dofinansowanie od Fundacji Orange w kwocie 2.700 zł na pokrycie kosztów dostępu do Internetu i prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w 2011 r.

___________________________________________________________________________

Reklamy