Historia

Dnia 4.05.2011r. w Zespole Szkół w Starym Pilczynie gościli kawalerzyści ze Stowarzyszenia I Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona:      d-ca st. chor. szt. Janusz Bylinka – Nehrebecki oraz st. ułan Paweł Piecek – adiutant oficera. Pułk ten swoją historią sięga do czasów XIX wieku, kiedy to u boku Napoleona z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem próbowano odzyskać wolność ojczyzny. Przed 1939 rokiem stacjonował w Garwolinie. Poznaliśmy historię Pułku oraz hymn – marsz I Pułku Strzelców Konnych. Największą atrakcją tej uroczystości był pokaz broni należącej do ułanów z I Pułku. Były to: pistolet skałkowy z czasów Napoleona, szable z lat 1880, 1896, z czasów II wojny światowej; bagnety (przedwojenne i współczesne).
Panowie kawalerzyści zapraszali młodzież oraz nauczycieli do przystąpienia do stowarzyszenia, które obecnie liczy 18 członków.
Spotkanie to było bardzo ciekawe, uczniowie przyjęli ułanów z dużym entuzjazmem. Dziękujemy bardzo kawalerzystom I Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona za wspaniałą lekcję historii.

________________________________________________________________________________

Dnia 13.05.2011 r. uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu o historii miasta Łaskarzewa, gminy Łaskarzew, Pilczyna. Lekcję prowadzili z Państwo Trzaskowscy członkowie Stowarzyszenia Historycznego Ziemi Łaskarzewskiej.  Uczniowie dowiedzieli się, że

Łaskarzew prawa miejskie otrzymał z rąk króla Władysława Jagiełły w 1418, na prośbę biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza. Od 1795 Łaskarzew znalazł się w zaborze austriackim. Od 1809 wchodził w skład Księstwa Warszawskiego, od 1815 – Królestwa Polskiego. Miasto utraciło prawa miejskie w 1870 za udział w powstaniu styczniowym. W 1877 Łaskarzew otrzymał połączenie kolejowe. Prawa miejskie odzyskał w 1969.

Łaskarzew w dniach 15-17 września 1939 r. obronił się przed hitlerowskim najeźdźcą mimo bardzo słabego wyposażenia militarnego (dysponowali jedynie bronią ręczną i maszynową), co okupiono niemal całkowitym spaleniem miasta i licznymi ofiarami. Miasteczko zostało zniszczone w ok 90%. Wojskiem dowodzili oficer ppor. Tomasz Jabłkowski i ppor. Tomasz Olszewski. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-42 istniało tu getto, z którego ok. 1,3 tys. osób wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Niemcy zamordowali około 2 tys. mieszkańców Łaskarzewa. Tragicznym wydarzeniem z historii gminy Łaskarzew jest pacyfikacja wsi Wanaty 28 lutego 1944 r. Niemcy za podejrzenie niesienia pomocy partyzantom wymordowali 108 osób, w tym 47 dzieci i młodzieży,  wieś spalili, a inwentarz wywieźli. Z mieszkańców przebywających we wsi w czasie pacyfikacji uratowały się tylko dwie osoby: Julianna Olejnik i Władysław Górzkowski. Obydwoje byli ciężko ranni. Poza tym śmierci uniknęło 11 osób, które tego dnia zostały wywiezione na roboty do Rzeszy.

Najstarszym zabytkiem w Łaskarzewie jest Kościół Św. Onufrego na cmentarzu z 1847 r. Powstał z powodu zarazy panującej około 1710 roku. Wówczas to morowe powietrze wygnało kilka rodzin z miasta, przeniosły się one do lasu zwanego puszczą Św. Onufrego. Gdy ktoś zachorował dawano znać do kościoła aby przybył ksiądz z sakramentami. Pewnego razu wezwany ksiądz, spocząwszy na kamieniu, życie tu zakończył. Obecni przy tym wykopali dół i gałęziami wepchnęli do niego ciało zmarłego, zasypując go ziemią. Ludność, przerażona wypadkami i trapiona powietrzem, uczęszczała odtąd na to miejsce nazywając je świętym jako że, jak mówiono, wielu doznawało tu łask. W miejscu tym wystawiono szopę wsławiającą grób zmarłego oraz kamień, z którego kiedyś spływała rosa, którą obmywano oczy. W 1789 r. wybudowano w tym miejscu drewniany kościółek oraz wystawiono domek dla pobożnych starców i obsadzono go pustelnikami (ostatni Onufry Kozłowski zm. w 1945r.). Na belce pod chórem był napis: „Pasterz, dla Patrona dar wdzięczności daje, niech każdy tak uczyni, kto tu łask doznaje”. Papież Pius VI w 1793r. nadał dla kościółka dwa odpusty, które są odprawiane tu do dziś, a na początku tego stulecia na uroczystości odpustowe przybywały piesze pielgrzymki nawet i z Kielc.

Państwo Trzaskowscy sięgnęli również do historii Pilczyna, który już w XV wieku był bardzo dobrze rozwinięty gospodarczo. Istniał tu browar słynący z wyrobu bardzo dobrego piwa i okowity (prawdopodobnie od tego wywodzi się nazwa miejscowości), dwór a ziemie były bardziej rozległe.

Reklamy