WAKACJE

W GBP w Nowym Pilczynie i w Filiach w Izdenie i Dąbrowie w lipcu 2011 roku odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Były to warsztaty ceramiczno-garncarskie prowadzone przez Annę i Rajmunda Kicman oraz  malowanie na szkle, których instruktorem była Pani Barbara Rychlica. Działania te finansowane były w ramach projektu zadanie „GBP w Nowym Pilczynie jako miejsce rozwoju kultury” z PROW na lata 2007-2013 Oś 4 Leader działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.  Ponad to w prowadzone były warsztaty plastyczne organizowane wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i Stowarzyszeniem Centrum Integracyjno-Animacyjnym w Łasakrzewie w ramach projektu „Porozumienie Organizacji Pozarządowych POZYTYWNA ENERGIA”, który jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W Izdebnie prowadziła je Pani Sylwia Larkiewicz, a w Dąbrowie Pani Ewa Szumilas. Łącznie w „Wakacjach w Bibliotece” wzięło udział 94 osoby.

Reklamy