WARSZTATY FOTO

Warsztaty fotograficzne prowadzą państwo Joanna i Bartłomiej Cywińscy z Otwocka, właściciele zakłady fotograficznego.

Regulamin konkursu fotograficznego

                                                                                                                                  „Cudze chwalicie swego nie znacie” 

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie
 2. Celem przyświecającym konkursowi jest:
  – upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
  – poznanie i ukazanie walorów okolicy w której mieszkamy, czyli Powiatu Garwolin
 3. W konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy projektu edukacyjnego „Cudze chwalicie swego nie znacie”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Równać Szanse 2010, który jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności .
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie
  1. Fotografie należy dostarczać osobiście do siedziby Organizatora:

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Tematy prac:
 • Przyroda
 • Ludzie
 • Architektura
 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie w każdej kategorii tematycznej.
 2. Fotografie muszą przedstawiać jedynie miejsca znajdujące się na terenie powiatu garwolińskiego oraz ludzi będących jego mieszkańcami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie

         Nowy Pilczyn 78

         08-450 Łaskarzew

          tel.: 25 6845369

          e-mail.: biblioteka.np@op.pl      

 1. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 10×15 cm lub w formacie większym oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD.
 2. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia, określeniem tematu. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach dyskietkach lub CD powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
 3. W kopercie należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.
 4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
 7. Konkurs trwa od 11.04.2011 do 06.06.2011 r.
 8. Organizator powołuje jury Konkursu, które wyłoni po trzech zwycięzców w każdej z kategorii.
 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu uroczystego podsumowania realizowanego projektu 

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach, tzn. w lokalnej prasie, na stronie internetowej biblioteki, wystawie, itp.

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 6 niniejszego regulaminu.

Reklamy